Řízení kvality práce, ochrany životního prostředí  a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Společnost si je vědoma důležitosti otázek ohledně kvality produkce, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dopadů činnosti na životní prostředí, a proto má zavedeny systémy managementu kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Od 14. ledna 2002 je společnost certifikována dle ČSN EN ISO 9001 - Systém managementu kvality (QMS), kterým firma zajišťuje vysokou úroveň a kvalitu dodávaných prací.

Dne 5.dubna 2006 společnost nově zavádí systém environmentálního managementu (EMS) - Ochrana životního prostředí, certifikovaného dle ČSN EN ISO 14001 a dále pak systém managementu bezpečnosti práce - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, certifikováno dle ČSN OHSAS 18001.

Funkčnost integrovaného systému je průběžně kontrolována formou interních auditů a externě formou každoročních kontrolních auditů a jedenkrát za 3 roky certifikačním auditem.

Ke stažení

Kvalifikace zaměstnanců

 • odborná elektrotechnická kvalifikace dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb. a dle vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb.
 • vedoucí zaměstnanci včetně vedoucích čet jsou držiteli odborné zkoušky E-07 ve smyslu Směrnice SŽDC č. 50 "Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráhách provozovaných státní organizací Správa železniční dopravní cesty".
  E-07 – Vedoucí prací na trakčním vedení a na elektrických zařízeních
 • zdravotní způsobilost dle vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost při provozování dráhy a drážní dopravy.
 • držitelé průkazů pro vstup do prostorů ČD, a.s. a SŽDC, s.o. veřejnosti nepřístupných (rozsah oprávnění - celá síť provozované železniční dopravní cesty).

Realizace

 • Oprava trakčního vedení trati Hranice na Moravě – Horní Lideč

 • Výměna nosných lan trakčního vedení v žst. Brno hl.n. 2.část

 • Rekonstrukce TV Kuřim - Tišnov

  SO 01-01-01 Rekonstrukce trakčního vedení SO 01-01-02 Rekonstrukce zpětného ve...

 • Oprava trakčního vedení v úseku Nové Město nad Cidlinou – Káranice

 • ČD Brno - 1.část odstavného nádaží, I.etapa

  Výběr nejvýznamnějších SO: SO 01-01-01 t.ú. žst. Modřice – žst. Brno H. Heršpic...

 • ČD DDC, Modernizace traťového úseku Olomouc - Červenka

 • ČD DDC, Modernizace úseku tratě Přerov - Hranice

TRAMO RAIL, a.s. - Železniční 547/4, 772 00 Olomouc
+420 588 499 303, tramo@tramo-rail.cz, IČ 253 69 610

CZ EN DE