Realizace významných staveb z posledních let

2011

Žst. Brno hl.n. - výměna nosných lan trakčního vedení, 1.část

Zadavatel: SŽDC, s.o., Správa dopravní cesty Brno

2011

Čištění příkopů v km 13,270 - 13,370, příkopové zídky, zaústění do propustku, základy podpěr 1.TK, sanace zemního tělesa v km 9,290 - 9,390 (TÚ Hranice na Moravě - Vsetín)

Zadavatel: SŽDC, s.o., Správa dopravní cesty Olomouc

2011

Oprava trakčního vedení Hranice na Moravě město – Teplice nad Bečvou, žkm 3,9 – 6,4 trati Hranice na Moravě - Střelná

Zadavatel: SŽDC, s.o., Stavební správa Olomouc

2010

Sanace skalního zářezu v km 9,030 – 9,510 trati Hranice – Vsetín, 1.etapa cz

SO 01-10-01 Trakční vedení
SO 01-10-02 Ukolejnění

Zadavatel: SŽDC, s.o., Stavební správa Olomouc

2010

Oprava trakčního vedení v úseku Nové Město nad Cidlinou – Káranice

Zadavatel: SŽDC, s.o., Správa dopravní cesty Hradec Králové

2010

ČD Brno - 1.část odstavného nádaží, I.etapa

Výběr nejvýznamnějších SO:
SO 01-01-01 t.ú. žst. Modřice – žst. Brno H. Heršpice, úprava trakčního vedení
SO 01-01-04 TNS Modřice, rekonstrukce připojení zpětného vedení
SO 01-01-05 t.ú. žst. Modřice – žst. Brno H. Heršpice, rek. napájecího vedení
SO 01-01-07 Žst. Modřice – Žst. Brno-H.Heršpice, úprava a převěšení ZOK
SO 01-01-08 Žst. Brno Horní Heršpice, úprava trakčního vedení
SO 01-01-10 Žst. Brno-Horní Heršpice, napájecí vedení
SO 01-01-11 Brno - Horní Heršpice, připojení TS 25/0,4kV pro EOV na TV
SO 01-01-12 Žst. Brno-Horní Heršpice, úprava a převěšení ZOK
SO 01-01-15 Technologické kolejiště, trakčního vedení
SO 01-01-19 Technologické kolejiště, Přip. TS 25/0,4kV pro EOV na TV
SO 01-01-20 Odstavné kolejiště, trakčního vedení
SO 01-01-25 Odstavné kolejiště, Přip. TS 25/0,4kV pro UNZ na TV
SO 01-01-26 Nákladový průtah, trakční vedení
SO 01-01-30 Žst. Brno hlavní nádraží, úprava trakčního vedení
SO 01-01-32 Žst. Brno dolní nádraží, úprava trakčního vedení

Zadavatel: SŽDC, s.o., Stavební správa Olomouc

2009

Oprava trakčního vedení v úseku Chlumec nad Cidlinou – Nové Město nad Cidlinou CZ

Zadavatel: SŽDC, s.o., Správa dopravní cesty Hradec Králové

2005

ČD DDC, Modernizace traťového úseku Olomouc - Červenka

Zadavatel: SŽDC, s.o., ČD a.s.

2002

ČD DDC, Modernizace úseku tratě Přerov - Hranice

Zadavatel: ČD DDC Stavební správa Olomouc

Realizace

 • Oprava trakčního vedení trati Hranice na Moravě – Horní Lideč

 • Výměna nosných lan trakčního vedení v žst. Brno hl.n. 2.část

 • Rekonstrukce TV Kuřim - Tišnov

  SO 01-01-01 Rekonstrukce trakčního vedení SO 01-01-02 Rekonstrukce zpětného ve...

 • Oprava trakčního vedení v úseku Nové Město nad Cidlinou – Káranice

 • ČD Brno - 1.část odstavného nádaží, I.etapa

  Výběr nejvýznamnějších SO: SO 01-01-01 t.ú. žst. Modřice – žst. Brno H. Heršpic...

 • ČD DDC, Modernizace traťového úseku Olomouc - Červenka

 • ČD DDC, Modernizace úseku tratě Přerov - Hranice

TRAMO RAIL, a.s. - Železniční 547/4, 772 00 Olomouc
+420 588 499 303, tramo@tramo-rail.cz, IČ 253 69 610

CZ EN DE