TRAMO RAIL

Společnost TRAMO RAIL, a.s. si od svého založení roku 1997 získala pověst dynamické a ekonomicky stabilní stavební firmy, která odpovědně přistupuje ke svým zákazníkům, dodavatelům, zaměstnancům a akcionářům. Společnost disponuje dostatečným technickým a montážním zázemím. Její zaměstnanci mají potřebné odborné kvalifikace. Společnost je tedy plně připravena k realizaci zakázek v oborech určených technických zařízení a vyhrazených technických zařízení údržby, montáže a rekonstrukce trakčního vedení a silnoproudých zařízení na celém území České republiky.

Základní kapitál akciové společnosti je jeden milion Kč a je rozdělen na 100 jmenovitých, zaknihovaných akcií, každá se jmenovitou hodnotou 10.000,-Kč. Jediným akcionářem je Elektrizace železnic Praha a.s. vlastnící 100 % akcií od 29.11.2016.

Objem zakázek potvrzuje pevnou pozici společnosti na dnešním trhu. Společnosti se podařilo zajistit vysokou úroveň a kvalitu dodávaných prací, o čemž svědčí její reference.

Společnost má zavedený integrovaný systém řízení zahrnující systémy managementu jakosti, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle norem ISO 9001,ISO 14001 a OHSAS 18001.

Hlavní činností společnosti

 • montáže, opravy a revize vyhrazených el. zařízení v rozsahu platných povolení
 • revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
 • komplexní rekonstrukce trakčního vedení celostátních drah a vleček
 • trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah
 • venkovní osvětlení železničních stanic a zastávek
 • projekční činnost ve výstavbě
 • provozování drážní dopravy na celostátních i regionálních tratích ČR
 • provádění pravidelné údržby trakčního vedení a silnoproudu

Společnost TRAMO RAIL je akciovou společností zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1614.

Společnost TRAMO RAIL, a.s. je součástí skupiny EP INDUSTRIES, která patří mezi nejvýznamnější průmyslová uskupení v České republice. Zahrnuje celou řadu podniků, které působí v segmentech energetického strojírenství, dopravní infrastruktury a automobilového průmyslu.

Realizace

 • Oprava trakčního vedení trati Hranice na Moravě – Horní Lideč

 • Výměna nosných lan trakčního vedení v žst. Brno hl.n. 2.část

 • Rekonstrukce TV Kuřim - Tišnov

  SO 01-01-01 Rekonstrukce trakčního vedení SO 01-01-02 Rekonstrukce zpětného ve...

 • Oprava trakčního vedení v úseku Nové Město nad Cidlinou – Káranice

 • ČD Brno - 1.část odstavného nádaží, I.etapa

  Výběr nejvýznamnějších SO: SO 01-01-01 t.ú. žst. Modřice – žst. Brno H. Heršpic...

 • ČD DDC, Modernizace traťového úseku Olomouc - Červenka

 • ČD DDC, Modernizace úseku tratě Přerov - Hranice

TRAMO RAIL, a.s. - Železniční 547/4, 772 00 Olomouc
+420 588 499 303, tramo@tramo-rail.cz, IČ 253 69 610

CZ EN DE